تخم مرغ (یک کیلوگرم)
قیمت مصوب مصرف کننده
۱۶۹,۰۰۰ ریال