ژل ضد عفونی کننده دست تیوبی 60 میلی لیتر (با پایه الکل حداقل 70درصد)
قیمت مصوب مصرف کننده
۹۰,۰۰۰ ریال