لباسشویی 6 کیلویی نقره ای ساخت داخل
حداقل قیمت: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال