لاستیک کامیونی داخلی 12*24 (یک حلقه)
قیمت مصوب مصرف کننده
۳۳,۵۶۱,۷۶۲ ریال