پنکه رومیزی پارس خزر مدل ریما

قیمت خوداظهاری

(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

۷,۲۴۸,۰۰۰ ریال
تولید کننده/وارد کننده
پارس خزر