پرتقال تامسون شمال درجه یک
حداقل قیمت: ۹۸,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۱۹,۰۰۰ ریال
دسته بندی : پرتقال