پرتقال تامسون شمال درجه یک
حداقل قیمت: ۳۶,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۵۱,۰۰۰ ریال
دسته بندی : پرتقال