نخود درجه یک (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۷۹,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۹۵,۰۰۰ ریال
دسته بندی : نخود