نخود درجه یک (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۸۳,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۹۶,۰۰۰ ریال
دسته بندی : نخود