نخود درجه یک (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۸۵,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
دسته بندی : نخود