نخود درجه یک (یک کیلوگرم)
حداقل قیمت: ۱۰۷,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۲۵,۰۰۰ ریال
دسته بندی : نخود