پنکه رومیزی پارس خزر مدل 3010

قیمت خوداظهاری

(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

۷,۴۶۱,۰۰۰ ریال
تولید کننده/وارد کننده
پارس خزر