کاغذچاپ 70 گرمی اندونزی یک بند (با ارز نیمایی)
قیمت مصوب مصرف کننده
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال