ماست پاستوریزه پرچرب (900 گرم)
قیمت مصوب مصرف کننده
۹۷,۰۰۰ ریال