سیب زرد درجه یک
حداقل قیمت: ۵۶,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۷۳,۰۰۰ ریال
دسته بندی : سیب