سیب زرد درجه یک
حداقل قیمت: ۱۰۵,۰۰۰ ریال
حداکثر قیمت: ۱۶۲,۰۰۰ ریال
دسته بندی : سیب