دستگاه اسکریپر لیزری کششی مدل SGAJ-3000 ساخت داخل تولید شرکت تعاونی صنعت گستر عطاملک جوین

قیمت خوداظهاری

(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تولید کننده/وارد کننده
صنعت گستر عطاملک جوین