ژل ضد عفونی کننده دست 75میلی لیتر (با پایه الکل 70 درصد)
قیمت مصوب مصرف کننده
۹۷,۰۰۰ ریال