محلول ضد عفونی کننده دست 4000 میلی لیتر (با پایه الکل حداقل 70درصد)
قیمت مصوب مصرف کننده
۱,۴۹۵,۰۰۰ ریال