• صافی:
# نام خدمت گروه خدماتی آخرین قیمت مصوب ثبت شکایت
۱ پنیر و کره (توضیحات) تعرفه کالا در سردخانه ۸,۶۴۹ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۲ گوشت لاشه، ماهی فله و مرغ کارتنی (توضیحات) تعرفه کالا در سردخانه ۱۰,۰۵۶ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۳ گوشت کارتنی و ماهی کارتنی (توضیحات) تعرفه کالا در سردخانه ۹,۴۹۹ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۴ خرما، رب و کالاهای مشابه (توضیحات) تعرفه کالا در سردخانه ۱۰,۶۵۵ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۵ کیوی، انار، مرکبات، انگور و سیب درختی(در جعبه پلاستیکی و باکس پالت، طبقه فلزی و با رعایت تمامی استانداردهای لازم) (توضیحات) تعرفه کالا در سردخانه ۱۵,۸۲۳ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۶ کیوی، انار، مرکبات، انگور و سیب درختی (در جعبه پلاستیکی بدون باکس پالت فلزی) (توضیحات) تعرفه کالا در سردخانه ۱۳,۴۵۰ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۷ سیب درختی در جعبه و یا باکس چوبی (توضیحات) تعرفه کالا در سردخانه ۱۱,۲۱۳ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۸ موز و آناناس (توضیحات) تعرفه کالا در سردخانه ۱۷,۲۹۹ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۹ تخم مرغ (توضیحات) تعرفه کالا در سردخانه ۱۴,۴۱۶ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۱۰ سیب زمینی، پیاز (توضیحات) تعرفه کالا در سردخانه ۹,۸۰۵ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت
۱۱ بستنی و شیرینی های تر (توضیحات) تعرفه کالا در سردخانه ۱۷,۲۹۹ ریال
ثبت شکایات
ثبت شکایات
در خصوص این خدمت