درخواست وصل جریان گاز مشترکین بدهکار
قیمت مصوب
۶۸,۰۰۰ ریال
دسته بندی : شرکت گاز
توضیحات: