قیمت مصرف کننده گاز مایع سیلندر 45 کیلوگرمی
قیمت مصوب
۲۷۸,۰۰۰ ریال
قیمت محلی
دسته بندی : خدمات توزیع گاز مایع
توضیحات: