پروانه ساخت 3 تا 5 طبقه حداکثر مساحت 2000
قیمت مصوب
۸۲۲,۰۰۰ ریال
قیمت محلی
دسته بندی : شهرداری
توضیحات: