عوارض خودروی سواری
قیمت مصوب
۱۲۴,۰۰۰ ریال
قیمت محلی
دسته بندی : شهرداری
توضیحات: