عوارض خودروی سنگین
قیمت مصوب
۱۶۳,۰۰۰ ریال
قیمت محلی
دسته بندی : شهرداری
توضیحات: