تعرفه نگهداری "موز و آناناس" در سردخانه
قیمت مصوب
۲۲,۱۴۳ ریال
دسته بندی : تعرفه کالا در سردخانه
توضیحات:

1) نرخ قابل اعمال برای قراردادهای حجمی به ازای هر متر مکعب در هر روز مبلغ 2470 ریال تعیین می گردد

2) در استان های گرمسیر (خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان)، سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها در صورت تشخیص و در شرایط خاص می توانند حداکثر 10% به تعرفه های تعیین شده اضافه نمایند

3) در مورد دوره نگهداری و محاسبات مربوط به آن، ملاک عمل، مدت زمان توافق شده در قرارداد می باشد و زمان ورود و خروج کالا نمی تواند ملاک عمل باشد و همچنین مقدار کالای ملاک عمل، مقدار کالای وارد شده به سردخانه می باشد، لیکن در صورتیکه مقدار تحویل شده کمتر از 80% مقدار توافق شده باشد، مشمول جرایم مقرر در توافق نامه مربوط خواهد بود