پروانه تا 2 طبقه و کمتر حداکثر مساحت 600 متر
قیمت مصوب
۶۹۳,۰۰۰ ریال
دسته بندی : شهرداری
توضیحات: