قیمت مصرف کننده گاز مایع سیلندر 5 کیلوگرمی
قیمت مصوب
۶۵,۰۰۰ ریال
دسته بندی : خدمات توزیع گاز مایع
توضیحات:

23000 ریال