قیمت مصرف کننده گاز مایع سیلندر 11 کیلوگرمی
قیمت مصوب
۱۲۵,۰۰۰ ریال
دسته بندی : خدمات توزیع گاز مایع
توضیحات:

97000 ریال