گواهی پایان کار ساختمان 3 تا 5 طبقه
قیمت مصوب
۷۸۰,۰۰۰ ریال
دسته بندی : شهرداری
توضیحات: