قیمت مصرف کننده گاز مایع سیلندر 25 کیلوگرمی
قیمت مصوب
۱۶۱,۰۰۰ ریال
قیمت محلی
دسته بندی : خدمات توزیع گاز مایع
توضیحات: