پروانه ساخت بیش از 5 طبقه
قیمت مصوب
۱,۰۶۷,۰۰۰ ریال
دسته بندی : شهرداری
توضیحات: