پروانه ساخت بیش از 5 طبقه
قیمت مصوب
۱,۰۶۷,۰۰۰ ریال
قیمت محلی
دسته بندی : شهرداری
توضیحات: